gerb content

                                      

     ТОВ "ТПК ЕКО СВІТ" повідомляє:

       

       1. Згідно статті 9 Закону України № 1775-III від 01.06.2000р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» діяльність з вивезення твердих побутових відходів (безпечних відходів) не підлягає ліцензуванню.


      2. Згідно Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» пункт 62 (дозвіл на розміщенні відходів) виключено із Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392-VI.


      3. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України N 1218 від 03.08.1998р. «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» до категорій власників, які звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, належать власники відходів, які не підлягають включенню до реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів». А саме:
      • відповідно до п. 8 постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» до реєстру включаються об'єкти, для яких показник загального утворення відходів перевищує граничне значення (Пгз), що дорівнює 1000 умовних одиниць на рік.
      • відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» об'єкт утворення відходів - юридична особа, що є виробником відходів, або об'єкт, що використовується для утилізації відходів.
      Наше підприємство не є виробником відходів та не використовується як об’єкт для розміщення відходів, тому
отримання лімітів на розміщення відходів не передбачено чинним законодавством України.

       Згідно статі 1 Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392-VI забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.